ENOKO Project - dodatkowe funkcje w MS Project

ENOKO Project - dodatkowe funkcje

Poza możliwością utworzenia harmonogramu na podstawie kosztorysu rozszerzenie ENOKO Project wprowadza do programu Project opcje przeliczania i indeksacji stawek oraz łączenia i dzielenia zadań harmonogramu.

Zapraszamy do przeczytania jak zaimportować kosztorys do programu Project - tutaj.

Przeliczanie stawek

Program Microsoft Project umożliwia przypisanie zasobom do pięciu różnych stawek, które mogą odzwierciedlać np. koszty bezpośrednie i koszty z doliczonymi narzutami. Dzięki rozszerzeniu funkcjonalnemu ENOKO Project edycja i stosowanie stawek jest proste i wygodne.

ENOKO przeliczanie stawek

Stawki zasobów są w programie zapisane w tzw. tabelach stawek – gdzie stawka podstawowa jest zapisana zawsze w tabeli A. Jeśli chcemy ustalić dodatkowe stawki musimy je zapisać w kolejnych tabelach B, C, D i E.

Brak mechanizmu pozwalającego na szybkie ustalenie dodatkowych stawek został poprawiony w rozszerzeniu ENOKO Project. Funkcja Przelicz stawki pozwala grupom zasobów doliczać do stawek podstawowych np. koszty pośrednie i zysk zapisując nowe stawki w kolejnych tabelach.

ENOKO przeliczanie stawek

Następnie funkcja Zastosuj stawki umożliwia wskazanie wg której z tabel ma być prezentowana wartość projektu. W ten sposób kilkoma kliknięciami użytkownik jest w stanie sprawdzić wartość projektu z doliczonymi narzutami kosztów pośrednich, zysku, kosztów zakupu materiałów i innych.

ENOKO przeliczanie stawek

Indeksacja stawek

Dodatkowo stawki w projekcie można indeksować czyli odwzorować zmieniające się ceny w długotrwałych projektach. Rozszerzenie funkcjonalne ENOKO Project wprowadza możliwość indeksacji stawek dla wielu zasobów.

ENOKO przeliczanie stawek

Dla wszystkich lub wybranych zasobów można ustalić dodatkową stawkę, która zostanie zastosowana od wskazanego dnia. Mechanizm pozwala odwzorować zjawisko inflacji lub podwyżek stawek za roboczo-godzinę pracy.


Scalanie i dzielenia zadań

Kolejną przydatną użytecznością wprowadzoną do programu Microsoft Project przez rozszerzenie funkcjonalne ENOKO Project jest opcja łączenia i dzielenia zadań.

Decydując się na podzielenie zadania możemy ustalić ilość etapów czyli zadań po podziale, sposób podziału i uszeregowanie nowych zadań w harmonogramie. Decydujemy też czy dzielone zadanie ma pozostać w harmonogramie czy ma zostać usunięte.

ENOKO przeliczanie stawek

Funkcja łączenia zadań działa odwrotnie pozwalając na scalenie kliku zadań w ramach jednego. Koszty łączonych zadań są sumowane, a przypisane do nich zasoby zostają przeniesione do nowego scalonego zadania.


Skontaktuj się z KOMAKO

Poznaj program Microsoft Project2016

Odwiedź nas na: facebooktwittergoogle+

© KOMAKO 2018

Bezpłatna infolinia 800 109 509