ENOKO Project funkcjonalna nakładka do programu Microsoft PROJECT

ENOKO Project - rozszerzenie funkcjonalne programu Microsoft Project

ENOKO Project

ENOKO Project to dodatek do programu Microsoft Project, zwiększający funkcjonalność i wprowadzający nowe rozwiązania do programu. Dzięki ENOKO Project łatwiej przygotować harmonogram w oparciu o posiadany kosztorys inwestycji, a także w znacznie większym stopniu można wykorzystać możliwości planowania i kontroli kosztów projektu.

Import kosztorysów do programu Microsoft Project

Podstawowa funkcjonalność dodatku ENOKO Project to import kosztorysów do programu Microsoft Project i automatyczne tworzenie na ich podstawie harmonogramu. Wykorzystując kosztorys przygotowany w dedykowanym programie znacznie skracamy czas potrzebny na przygotowanie terminarza inwestycji. Podczas importu kosztorysu do Projecta zostają przeniesione informacje o zadaniach i ich strukturze (działy kosztorysu) wraz z przypisanymi do zadań zasobami i kosztami. Import zasobów odbywa się z podziałem na robociznę, materiały i sprzęty. Podczas importu kosztorysu do Projecta, na podstawie ilości roboczo- i maszyno-godzin zasobów program wyliczy również proponowany czas wykonania każdego z zadań.

ENOKO Project - rozszerzenie funkcjonalne do programu Project - import kosztorysu

Ułatwienie pracy z tabelami stawek zasobów

Kolejne opcje rozszerzenia funkcjonalnego ENOKO Project to ułatwienie pracy z tabelami stawek zasobów. Szybko można zdefiniować zasobom kilka stawek pracy (np. stawkę podstawową, stawkę z doliczonymi narzutami, stawki z kosztami zakupi itp.), a następnie raportować koszty projektu w zależności od wybranych kryteriów. Dodatkowo ENOKO Project pozwala na indeksowanie stawek zasobów czyli proste wprowadzanie dodatkowych stawek obowiązujących od określonej daty lub w określonym przez użytkownika terminie.

Scalanie i dzielenie zadań

Następne dwie funkcje dodatku ENOKO Project umożliwiają scalanie i dzielenie zadań według określonych parametrów, wspomagając użytkowników w jak najlepszym odzwierciedleniu prowadzonej inwestycji w harmonogramie.

ENOKO Project - rozszerzenie funkcjonalne do programu Project - dodatkowe funkcje

ENOKO - kompleksowe rozwiązanie dla branży budowlanej

ENOKO Project to element szerszego, kompleksowego rozwiązania dla firm budowlanych - ENOKO. Rozwiązanie to wspomaga zarządzanie projektami pod kątem terminarza i kosztów, a składają się na nie:

  • ENOKO Budżet – funkcjonalne rozszerzenie do systemu ERP enova365;
  • ENOKO Project – funkcjonalny dodatek do programu Microsoft Project.

Poznaj program Microsoft Project2016


Odwiedź nas na: facebooktwittergoogle+

© KOMAKO 2018

Bezpłatna infolinia 800 109 509