Import kosztorysu do MS Project

Import kosztorysu do programu Project

Po zainstalowaniu rozszerzenia funkcjonalnego ENOKO Project w programie Project pojawi się dodatkowa zakładka z której wykorzystując opcję Importuj możliwy będzie import pliku kosztorysu zapisanego w formacie .xml.

zrzut

Parametry importu kosztorysu

Po wskazaniu pliku do importu, należy ustalić dodatkowe parametry:

  • Opcje importu zadań – harmonogram tworzony na podstawie kosztorysu może mieć formę szczegółowa, w której każda pozycja kosztorysu (robota podstawowa) jest zadaniem harmonogramu. Jeśli tego typu szczegółowość nie jest konieczna, możliwy jest też import, gdzie zadaniami harmonogramu będą działy kosztorysu. Dobrze przemyślana struktura kosztorysu może być punktem wyjściowym do dalszych działań związanych z kontrolą realizacji inwestycji.
  • Opcje importów zasobów – jeśli importowany kosztorys jest w kalkulacji szczegółowej i zawiera informacje o potrzebnych zasobach robocizny, materiałów i sprzętów, możemy ustalić sposób importu zasobów. Odpowiednio zaznaczając parametry decydujemy czy importujemy wszystkie zasoby czy tylko poszczególne grupy (np. materiały).
  • Jeśli decydujemy się na import tylko niektórych zasobów dodatkowo określamy jak należy traktować koszty związane z zasobami nieimportowanymi. Mogą one być przez Project pomijane lub wstawiane jako koszt stały zadań albo ogólny zasób (robocizna, materiał, sprzęt).

    Zaletą rozszerzenia ENOKO Project jest automatyczne przypisywanie zasobów do zadań na podstawie informacji z kosztorysu. Dodatkowo na podstawie zapisanych w kosztorysie ilości roboczo- i maszyno-godzin program Project od razu zaproponuje czas trwania każdego z zadań.

  • Opcje importu pozycji scalonych – jeśli kosztorys zawiera pozycje scalone można zdecydować czy tzw. kalkulacje kosztów pozycji scalonych mają być importowane czy nie. Szczegółowość tworzonego harmonogramu określa sposób importu tego typu pozycji.
  • Opcje importu materiałów pomocniczych – w kosztorysach mogą występować materiały pomocnicze, których wartość nie jest określana normą pracy na jednostkę przedmiaru. Wartość materiałów pomocniczych liczy się procentowo od wartości innych materiałów wykorzystywanych do wykonania danej pracy. Rozszerzenie funkcjonalne ENOKO Project pozwala zdecydować w jaki sposób importować koszt tego typu materiałów.

ENOKO Project - rozszerzenie funkcjonalne do programu Project - dodatkowe funkcje

Poznaj program Microsoft Project2016


Odwiedź nas na: facebooktwittergoogle+

© KOMAKO 2018

Bezpłatna infolinia 800 109 509