Microsoft PROJECT - informacja podstawowa

Microsoft Project

Microsoft Project

Microsoft Project jest wyspecjalizowanym programem do zarządzania projektami, ich kosztem, terminarzem i wykorzystywanymi w trakcie realizacji projektów zasobami. Bogata funkcjonalność aplikacji umożliwia szczegółowe planowanie i następnie kontrolę nad prowadzonym procesem inwestycyjnym oraz raportowanie stanu realizacji projektu.

Planuj zadania

Odpowiednie zaplanowanie zadań to podstawa pracy z programem Microsoft Project. Tworzony harmonogram będzie opierał się na zdefiniowanych na początku zadaniach, koniecznych do wykonania w ramach prowadzonej inwestycji. Określenie daty rozpoczęcia zdania, długości jego trwania oraz powiązań pomiędzy zadaniami, pozwala w kolejnych etapach szczegółowo śledzić terminarz całego projektu i zachować pod kontrolą ewentualne opóźnienia w stosunku do planu.

Dzięki rozszerzeniu funkcjonalnemu ENOKO Project proces definiowania zadań nie musi być żmudny i czasochłonny. Posiadając przygotowany wcześniej kosztorys inwestycji, możemy na jego podstawie automatycznie wprowadzić do harmonogramu zadania. Kliknij, aby poznać szczegóły rozwiązania ENOKO Project.

ENOKO Project - rozszerzenie funkcjonalne

Planuj pracę

Ważnym aspektem prowadzenia inwestycji jest odpowiednie zarzadzanie zasobami np. materiałami, sprzętem czy posiadanymi pracownikami. Microsoft Project znacznie ułatwia te działania, umożliwiając definiowanie zasobów, a następnie przypisanie ich do konkretnych zadań harmonogramu. W trakcie realizacji projektu będziemy na bieżąco informowani o przeciążeniach zasobów, czyli o sytuacji gdy posiadana ilość danego zasobu nie jest w stanie wykonać zaplanowanej w danym terminie pracy.

Znając przeciążenia odpowiednio wcześniej planista jest w stanie odpowiednio zareagować zwiększając ilość zasobów lub regulując terminy zadań tak by np. posiadany jeden zasób nie musiał jednocześnie pracować w dwóch zadaniach.

Kontroluj realizowany projekt

Planowanie to pierwsza część działań związanych z zarządzaniem projektem w programie Microsoft Project. Kolejnym krokiem powinna być systematyczna kontrola realizowanego projektu, która pozwoli zdiagnozować ewentualne problemy wynikłe w trakcie procesu inwestycyjnego i na bieżąco na nie reagować. Wykorzystując narzędzie planu bazowego w każdej chwili możemy porównywać pierwotny plan z faktyczną realizacją.

Wprowadzając informacje o zadaniach – daty rozpoczęcia i zakończenia oraz stan wykonania, mamy pełny przegląd informacji o projekcie, jego opóźnieniach, odchyleniach kosztów czy pracy.

Zarządzaj budżetem projektu

Wprowadzając do projektu zadania i zasoby możliwe jest ustalanie kosztów lub stawek pracy dla tych elementów. Wraz ze zmieniającymi się warunkami realizacji inwestycji mogą się również zmieniać koszty. W programie Microsoft Project użytkownik posiada wiedzę o planowanych i aktualnych kosztach, co pozwala mu zareagować w przypadku przekroczenia planowanego budżetu na projekt.

Informacje o kosztach i budżecie można przeglądać w wielu formach – budżetu miesięcznego, tygodniowego, kosztów narastających okresowych i skumulowanych.

Zaprezentuj raport dotyczący projektu

Wszystkie informacje dotyczące zadań, zasobów, budżetów i innych elementów projektu można prezentować na czytelnych raportach wizualnych, ułatwiając przyswojenie zawartych danych osobom posługującym się na co dzień programem Microsoft Project.

Przygotowanie wykresu, grafu czy przejrzystej prezentacji jest łatwe i nie wymaga wielkiego nakładu pracy planisty. Dodatkowo raporty Projecta można prezentować w tabelach przestawnych w programie Excel lub na schematach programu Microsoft Visio.


Szczegóły Microsoft Project Standard Szczegóły Microsoft Project Professional Szczegóły Microsoft Project Professional for Office365

KOMAKO Akademia - szkolenia z zarządzania projektami Project

ENOKO Project - rozszerzenie funkcjonalne

Odwiedź nas na: facebooktwittergoogle+

© KOMAKO 2018

Bezpłatna infolinia 800 109 509