Microsoft Project Standard

Project Standard

Program Microsoft Project Standard to podstawowe narzędzie do organizacji, planowania i kontrolowania realizacji projektów. Elastyczność oprogramowania i jego intuicyjne funkcje wpierają w osiągnięciu celu, którym jest pełna kontrola nad prowadzonym procesem inwestycyjnym.

Microsoft Project Standard pomaga w zlokalizowaniu najważniejszych kwestii i proponuje odpowiednie narzędzia do optymalizacji inwestycji pod kątem kosztów, zasobów i terminarza. Czytelny interfejs wspomaga w przeglądaniu szczegółów projektu, przedstawiając dane w zdefiniowanych szablonach raportów i prezentacji.

Niezależnie od wielkości projektu zachowywana jest pełna kontrola nad jego przebiegiem. Czytelna oś czasu i wykres Gantta pozwalają na klarowne przedstawienie powiązań pomiędzy fazami i etapami inwestycji, a ścieżka krytyczna zadań wyznacza priorytety w realizacji projektu i pomaga skoncentrować się na tym co najważniejsze dla jego powodzenia.

Program Microsoft Project Standard współpracuje z pozostałymi aplikacjami popularnego pakietu Microsoft Office, umożliwiając przenoszenie danych do dokumentów Worda czy arkuszy Excel i zwiększając możliwości prezentacji danych o projekcie innym członkom zespołu lub przełożonym. Informowanie o postępach procesu inwestycyjnego jeszcze nie było tak proste.


Zamów Microsoft Project Standard Szczegóły Microsoft Project Professional Szczegóły Microsoft Project Professional for Office365

KOMAKO Akademia - szkolenia z zarządzania projektami Project

ENOKO Project - rozszerzenie funkcjonalne

Odwiedź nas na: facebooktwittergoogle+

© KOMAKO 2016

Bezpłatna infolinia 800 109 509